Waag

Disclaimer

Styx Automotive B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter te allen tijde voorkomen. Styx Automotive B.V. alsmede alle (in)direct aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, noch voor problemen (in)direct veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via alle uitingen, die met deze website te maken hebben. Daarnaast kan Styx Automotive B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele technische storingen, die voortvloeien uit en/of het gevolg zijn van gebruik van deze website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Styx Automotive B.V. is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal, logo’s, foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, dan wel op een andere wijze te verspreiden.