Waag

Styx Jobcoaching

Medio 2013 vroeg UWV aan Styx Automotive om in jobcoaching een rol te spelen. Wij bemiddelen immers veel jongeren die met jobcoaching te maken hebben. Als pilot zijn wij met ervaren jobcoaches bij Styx-klanten gestart. Toen we goed wisten hoe het werkt en ervaren hadden dat  onze klanten veel baat hebben bij jobcoaching, hebben we een licentie bij UWV aangevraagd en deze begin 2014 ontvangen; Styx Jobcoaching was een feit!

Duurzame arbeidsovereenkomsten

Jobcoaching is het ondersteunen van mensen met een structureel functionele beperking (m.n. Wajongeren) bij het verrichten én behouden van werk bij hun (nieuwe) werkgever.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Als de Styx Automotive consultant een medewerk(st)er geplaatst heeft bij een bedrijf of iemand met een beperking al wat langer ergens werk, dan neemt na overdracht de jobcoach de begeleiding van de medewerk(st)er en de werkgever over. Samen wordt een coachingsplan opgesteld. Hierin worden alle werkzaamheden die de medewerk(st)er gaat verrichten en afspraken over de begeleiding vastgelegd. Waar nodig leert de jobcoach de handelingen en vaardigheden aan die hij/zij nodig heeft om het werk goed uit te kunnen voeren. Verder worden algemene  werknemersvaardigheden, zoals gestructureerd werken en communiceren met collega’s en leidinggevenden, getraind. Als het nodig is, is de jobcoach benaderbaar bij problemen.

Voordeel werkgever

Ook voor de werkgevers is de jobcoach een uitkomst: deze introduceert de medewerk(st)er binnen het bedrijf en legt de directe collega’s bijvoorbeeld uit wat ze van hun nieuwe collega wel en niet kunnen verwachten en hoe zij kunnen omgaan met de 'gebruiksaanwijzingen' van de nieuwe collega.

Als het werk naar ieders tevredenheid verloopt, neemt de jobcoach wat meer afstand en brengt bijvoorbeeld eens per maand een werkbezoek. Met de medewerk(st)er en zijn/haar werkgever wordt de werksituatie geëvalueerd en oplossingen voor eventuele problemen aangedragen.

Maatwerk en continuïteit

Styx Jobcoaching werkt met meerdere jobcoaches, dus er is altijd iemand die past. Begeleidingsplannen zijn nooit standaard, want iedere behoefte is weer anders.

Meer weten?
  Bel met: Peter Nijkamp: 040-3680630 en 06-31000999 , email: peter@styxautomotive.nl