Waag

Privacyreglement

Beste klant,

Styx Automotive BV wil graag voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze wijze willen wij u laten weten hoe wij om gaan met uw gegevens en waar we ze voor gebruiken. De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen. Hieronder geven we graag een overzicht van de gegevens die wij verzamelen en op welke manier deze worden opgeslagen en gebruikt.

Welke gegevens verzamelen wij:

In geval van bedrijf: bedrijfsnaam, BTW nummer, KvK nummer, contactpersoon naam, adresgegevens facturatie en levering, emailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, bestellingen, soort bedrijf.

Als Klant: naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bsn, geboorte datum, paspoortnummer (t.b.v. verlening dienst, ter identificatie en correspondentie met betrokken instanties), naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres (t.b.v. klanttevredenheidsonderzoek), naam, adresgegevens, bsn, geboorte datum, rekeningnummer (t.b.v. facturering).

Waarom verzamelen wij deze gegevens:

Styx Automotive BV heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van haar (re-integratie)diensten, verwerken aanmelding traject, monitoring van de vorderingen binnen het afgenomen traject, verantwoording naar opdrachtgevers zoals Uitkeringsinstanties en geldverstrekkers zoals DUO en voor het verbeteren van uw klantervaring/klantenservice. Tevens kunnen wij onze diensten beter aanpassen op de vraag van onze klanten.  

Hoe verzamelen we deze gegevens:

Wij verzamelen uw gegevens tijdens uw aanmelding/intakegesprek via telefoon, contactpersoon of email en tijdens uw bezoek aan Styx Automotive BV. Ook verzamelen wij gegevens door het invullen van aanmeldings- en contactformulieren op de website of op beurzen. 

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:

- beveiligd extern digitaal archief
- fysieke dossiers in ons kantoor en afgesloten extern archief
- personeel, welk geheimhoudings-verklaring heeft ondertekend

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is gewaarborgd.

Hoelang verzamelen we deze gegevens:

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw financiële gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële administratie. In dat systeem zullen uw gegevens 7 jaar lang blijven opgeslagen, waarna ze automatisch worden verwijderd. Uw andere persoonlijke data, zoals re-integratie en Jobcoach gegevens zullen 5 jaar bewaard worden, na afsluiten van de trajecten. Voor re- en integratie waaronder inburgering bewaren we de data 5 jaar omdat dit voor nazorg en kwaliteitswaarborging de meest gangbare termijn is.

Styx Automotive BV
Waagstraat 10
5611KZ Eindhoven